logo

שכונת אברמוביץ'

שכונת אברמוביץ' נחשבת לאחת השכונות המבוקשות ביותר במרכז העיר.
גבולות הגזרה של השכונה נחשבים ללב הפועם של העיר: רחוב זבוטינסקי, רוטשילד, ורחוב הרצל.
למרות המרכזיות שבה היא נמצאת, היא מצליחה לשמור על צביונה השקט והירוק.
מאופיינת באוכולוסיה איכותיית של תושבי העיר הוותיקה.
תמהיל מבני המגורים בה כולל מבנים צמודי-קרקע ותיקים, בנייני מגורים שאינם גבוהים ופרויקטי בניה חדשים. חלק גדול מהמבנים הוותיקים בשכונה עברו שיפוץ במסגרת פרויקט ההתחדשות העירונית